MVO

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Ondernemen houdt meer in dan alleen resultaten boeken. Waarden die te maken hebben met een gezonde en respectvolle omgang met mens, milieu en maatschappij laten we bij AVANCE eveneens meewegen in onze bedrijfsvoering. Wij willen actief betrokken zijn bij onze klanten, onze medewerkers en onze partners en zijn ons bewust van onze rol in de samenleving.
AVANCE gaat zeer bewust om met de bedrijfsactiviteiten die invloed hebben op het milieu. We zijn continu op zoek naar duurzame initiatieven die de wereld van morgen en van de volgende generatie ook in tact houden.

We dragen bij aan milieu- en klimaatvriendelijkheid door:

  • afvalstoffen gescheiden te verwerken en te recyclen;
  • gebruik van papier te minimaliseren;
  • energieverbruik structureel te beperken;
  • thuiswerken te stimuleren en te faciliteren bij onze klanten.

AVANCE neemt haar verantwoordelijkheid door zoveel mogelijk CO2-neutraal te werken en de CO2-uitstoot te compenseren.

Applicatiebeheer op onze wensen afgestemd

Onze packaging-werkzaamheden hebben we uitbesteed aan AVANCE Application Management. Zij verzorgen voor ons deels de intakes, alle packaging en virtualisatie van applicaties en leveren die vervolgens op aan applicatiebeheer. Het proces is op onze wensen afgestemd. Wij zijn zeer tevreden over de dienstverlening vanwege de korte lijnen zodat we snel kunnen schakelen. Daarnaast zijn de packages kwalitatief goed; AVANCE heeft duidelijk de juiste expertise in huis.

Reinier de Graaf is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Hoofdlocatie is in Delft, tevens is er een vestiging in Voorburg en zijn er buitenpoli’s in Naaldwijk en Den Haag-Ypenburg. In het ziekenhuis werken ruim 3.000 professionals, onder wie circa 190 medisch specialisten verdeeld over 37 specialismen.

Het Reinier de Graaf - Michel de Bruin, Teamleider Operations

Inge van den Broek
PR / Markering

Ron Stomp
General Manager

Carin Vos
HR Manager