Persberichten

AVANCE bespaart bedrijven tijd en geld bij migraties naar de Cloud

By 15 oktober 2016 No Comments

Om IT-omgevingen naar een (hybrid) cloud te kunnen migreren, is een kloppend overzicht van de omgeving en haar gebruikers noodzakelijk. Omdat veel bedrijven dit inzicht vaak niet hebben, ontwikkelde AVANCE een propositie, waarmee bedrijven geld en tijd besparen.

‘Met een inschatting dat negen van de tien organisaties niet exact weten wat ze aan workloads, applicaties en data in huis hebben, ben ik nog behoudend. We hebben die informatie nodig om een gedegen migratie uit te kunnen voeren’, zegt Business Unit Manager Guillermo Ortiz van AVANCE Application Management.

AVANCE ontwikkelde een propositie waarbij het organisaties ondersteunt in migratietrajecten. Die propositie is gebaseerd op 25 jaar ervaring als IT-detacheerder. Computable nomineerde het bedrijf onlangs voor de Computable Award IT-detacheerder van het jaar.

Het traject start met een inventarisatie, waardoor een accuraat beeld van het IT-landschap wordt verkregen. Ortiz: ‘Na deze fase weten we vaak al een flinke kostenbesparing te realiseren voor onze opdrachtgevers.’ AVANCE vergelijkt hiervoor verschillende bronnen. Zo kan het zijn dat het aantal door inkoop aangeschafte licenties voor een applicatie stevig afwijkt van het aantal medewerkers dat die applicatie nodig heeft, maar ook van het aantal medewerkers dat de applicatie daadwerkelijk gebruikt. Het kunnen terugdringen van de kosten voor onnodige licenties levert dan al snel behoorlijk veel voordeel op. Het resultaat verschilt uiteraard per bedrijf, ‘maar, zegt Ortiz, ‘we hebben ooit te maken gehad met een bedrijf dat 60 procent te veel aan licenties bleek te hebben.’

Na de inventarisatie van de huidige situatie, wordt samen met de opdrachtgever vastgesteld aan welke requirements na de migratie voldaan moet worden. Op basis daarvan wordt er een functioneel ontwerp gemaakt dat aansluit op de behoeften van de organisatie. Pas daarna wordt er over technische oplossingen gesproken. De volgende stap is de migratie en het inregelen van de operatie.

Deze stappen zijn belangrijk om een zo volledig mogelijke cloudmigratie mogelijk te maken. ‘Zo kunnen we bijvoorbeeld applicaties die gebruik maken van verschillende SQL-databases samen een SQL-farm laten gebruiken. Ook kunnen Active Directory diensten hybride of volledig on-line worden afgenomen. Microsoft levert dit allemaal als dienst. We kunnen dan een afweging maken of een SaaS, PaaS of een IAAS-model het best aansluit.’

De stappen die AVANCE neemt, klinken vanzelfsprekend maar volgens Ortiz blijkt in de praktijk dat toch vaak na een onvolledige inventarisatie gestart wordt met de migratie. ‘Met als gevolg dat een bedrijf langere tijd twee omgevingen moet blijven beheren, de oude en een nieuwe cloudomgeving. Dat levert zeker geen kostenbesparing op.’

Bron: Computable